Thứ sáu,  12/08/2022

Đồng chí Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri TP.Đà Nẵng

Sáng 5/5, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu.

Đồng chí Đinh Thế Huynh báo cáo chương trình hành động của mình trước cử tri quận Hải Châu

 Đây là buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Đà Nẵng. Theo đó, tại buổi tiếp xúc này, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (đơn vị bầu cử số 1) cùng các ứng cử viên khác sẽ trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu là Đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-202).

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Sau đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri.

Trong phần trình bày của mình, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định, trong buổi tiếp xúc cử tri này, mong muốn được lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, đồng thời được trao đổi với bà con cử tri những vấn đề mà bà con quan tâm. 


Đồng chí Đinh Thế Huynh bắt tay chào hỏi cử tri quận Hải Châu

Đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: Trong tổ chức của bộ máy Nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có thẩm quyền ban hành Hiếp pháp và các đạo luật; có thẩm quyền quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao. Qua thực tiễn tham gia đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ khóa XI, XII, XIII, tôi nhận thức ngày càng sâu sắc thêm vai trò, trách nhiệm là người đại biểu Quốc hội do nhân dân bầu ra. Do đó phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; không chỉ vừa là đại diện cho nhân dân nơi bầu cử mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trước Quốc hội, chịu trách nhiệm trước nhân dân và luôn đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết, trước hết; dám nói thẳng, dám đấu tranh và phải làm được những điều có lợi cho nhân dân, cho đất nước.

“Vì vậy, được tiếp tục ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm nặng nề của người đại biểu nhân dân, trước yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới”- đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định và cho biết thêm: Trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đã cố gắng hoàn thành trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; đồng thời tham gia quyết định nhiều chính sách, các giải pháp kịp thời để bảo đảm ổn định nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm pháp, huy động nhiều nguồn lực cho sự phát triển của đất nước, bảo đảm an sinh xã, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Với vị trí công tác và những kinh nghiệm có được trong vai trò đại biểu Quốc hội trong 3 nhiệm kỳ qua, nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV, đồng chí Đinh Thế Huynh hứa sẽ nỗ lực phấn đấu làm tốt chức năng, nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội mà cử tri tín nhiệm bầu ra.

Tại buổi tiếp xúc này, nhiều cử tri quận Hải Châu  đã bày tỏ tin tưởng vào các ứng cử viên để bầu vào Quốc hội khóa XIV, đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu được bầu là đại biểu Quốc hội sẽ luôn thực hiện đúng lời hứa của mình; hứa phải làm, nói ít làm nhiều, góp phần cùng với Quốc hội thực hiện tốt, có hiệu quả những vấn đề mà cử tri, nhân dân tin tưởng giao phó.

Theo Dangcongsan.vn