Thứ bảy,  13/08/2022

Ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri huyện Chi Lăng

LSO-Ngày 11/5/2016, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm: ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Minh Trường, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng; bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Lương Trùng Khánh, Phó Trưởng Ban Dân vận huyện Chi Lăng; bà Nông Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 8 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Chi Lăng đã tiếp xúc cử tri các xã: Vạn Linh, Y Tịch, huyện Chi Lăng.
Ông Phạm Ngọc Thưởng trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp. Trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, đem hết khả năng, trí tuệ cống hiến, phục vụ nhân dân, gần gũi là lắng nghe cử tri, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Cử tri đồng thuận và nhất trí với cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử quan tâm hơn nữa đến đời sống của nhân dân, có những đóng góp thiết thực xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển.

Trong chương trình làm việc, các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 20121 sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri ở thị trấn Đồng Mỏ và các xã: Mai Sao, Thượng Cường, Gia Lộc, Bằng Hữu, Bằng Mạc, Hòa Bình, Bắc Thủy (huyện Chi Lăng)

MINH THẢO