Thứ ba,  09/08/2022

Tòa án đã giải quyết 177.604 vụ án các loại

Ngày 10/5, tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động của Tòa án các cấp từ đầu năm đến nay, cho biết, dù triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, song các Tòa án đã giải quyết 177.604 vụ án các loại trong tổng số 270.855 vụ án đã thụ lý (đạt tỷ lệ 65,6%). So với cùng kỳ năm trước, số vụ án đã thụ lý tăng 19.333 vụ; đã giải quyết tăng 16.530 vụ; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1,35% (giảm 0,14% so với cùng kỳ năm 2015).

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
 phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh:KS)

Cụ thể về công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, Tòa án đã thụ lý 45.844 vụ với 79.352 bị cáo, giải quyết, xét xử được 35.742 vụ án với 59.456 bị cáo (đạt tỷ lệ 78% số vụ và 74,9% số bị cáo). Đặc biệt, các Tòa án đã xét xử sơ thẩm 234 vụ với 680 bị cáo về các tội tham nhũng. Trong quá trình xét xử các vụ án, Tòa án đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đưa ra xét xử kịp thời các vụ án trọng điểm về tham nhũng, các vụ án được dư luận quan tâm. Về công tác xét xử các vụ án dân sự, Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 214.414 vụ việc, giải quyết, xét xử 134.470 vụ việc, đạt 62,7% (so với cùng kỳ năm trước số vụ án thụ lý tăng 13.850 vụ, giải quyết tăng 12.459 vụ).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu tiên các Tòa án nhân dân hoạt động với mô hình, tổ chức mới theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Trong những tháng đầu năm, bên cạnh việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện về bộ máy tổ chức tại các đơn vị Tòa án theo quy định, các Tòa án nhân dân vẫn bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Tòa án, đặc biệt là bảo đảm thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác đã được Nghị quyết của Quốc hội đề ra; làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án trong bối cảnh tình hình tội phạm vẫn có diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự chưa có chiều hướng giảm…

Bên cạnh đó, Tòa án các cấp còn tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội; quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện tốt các văn kiện được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức triển khai thi hành các Luật, Bộ luật quan trọng liên quan đến hoạt động của Tòa án vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: KS)

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình lưu ý, để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng với khối lượng công việc rất lớn, Tòa án các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị của Ban cán sự Đảng, của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao… Đặc biệt, Tòa án các cấp cần chủ động đề ra giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ lợi ích của nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và tham gia góp ý đối với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác trong 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm của Tòa án các cấp. Theo đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, ngành Tòa án xác định tiếp tục quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; các phán quyết của Tòa án phải đúng luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân… Bên cạnh đó, ngành Tòa án phải làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; khắc phục tình trạng các vụ án quá thời giạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Theo Dangcongsan.vn