Thứ ba,  16/08/2022

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lộc Bình

LSO-Ngày 13/5/2016, Đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (đoàn số 5) của tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Lộc Bình. 
Đoàn kiểm tra về bầu cử (đoàn số 5) của tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại xã Xuân Lễ

Trong 1 buổi, đoàn kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở một số khu vực bỏ phiếu thuộc các xã: Đồng Bục, Xuân Lễ, Bằng Khánh và làm việc tại UBND huyện. Qua kiểm tra, đoàn nhận định công tác chuẩn bị các điều kiện cho ngày bầu cử của huyện Lộc Bình đang được thực hiện khẩn trương; đảm bảo đúng, đủ theo quy định. Đến thời điểm này, huyện đã cấp 173 hòm phiếu bổ sung, văn phòng phẩm, trên 280.000 phiếu bầu cử và tất cả các loại con dấu đến cấp xã. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử cho hơn 1.500 thành viên ủy ban bầu cử, tổ bầu cử và tổ chức phụ trách bầu cử ở 29 xã, thị trấn. Huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức như cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động bằng loa phóng thanh, thông tin trên sóng truyền thanh – truyền hình, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt tại cơ sở, thôn bản đến cử tri và nhân dân.

Tại cuộc kiểm tra, đoàn đề nghị Ủy ban bầu cử huyện Lộc Bình cần chỉ đạo tốt việc quản lý tài liệu bầu cử đang được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu; triển khai thực hiện tốt các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử; chủ động tìm phương án ứng phó khi gặp những tình huống bất lợi về thời tiết diễn ra trong ngày bầu cử; đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử và làm tốt công tác vận động cử tri đi bầu để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đảm bảo chất lượng. 

MINH ĐỨC