Thứ ba,  16/08/2022

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bầu cử

LSO-Xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2016 nên Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, công việc bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, quy định.
Tuyến phố Trần Đăng Ninh (TPLạng Sơn) được trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày bầu cử – Ảnh: THANH HÒA

Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 15/1/2016 để chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng và các ban, ngành trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp. Theo đó, các BTV cấp ủy trực thuộc đã xây dựng, ban hành kịp thời chỉ thị, kế hoạch triển khai cuộc bầu cử ở cấp mình; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng nội dung cụ thể để triển khai tốt cuộc bầu cử.

Cùng với đó, BTV Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo tình hình công  tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương; chỉ đạo UBND tỉnh quyết định thành lập 2 Ban bầu cử ở 2 đơn vị bầu cử ĐBQH và 16 Ban bầu cử ở 16 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập các ban bầu cử cấp huyện, xã; ấn định danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử theo từng thời điểm trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan truyền thông cấp tỉnh, ban tuyên giáo các huyện, thành phố, báo cáo viên các cấp có kế hoạch làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử, những nội dung quan trọng của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND…

Thêm nữa, BTV Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ, sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và tổ chức hiệp thương theo quy định. Chỉ đạo các cấp, ngành, các cơ quan liên quan xây dựng phương án bảo vệ bầu cử; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo. Đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành đã có phương án, kế hoạch cụ thể bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Chi Lăng cho hay: Trên cơ sở chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo công tác bầu cử và Ủy ban bầu cử của huyện để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Với sự chuẩn bị tích cực, đến nay huyện đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử theo đúng quy định, danh sách của người ứng cử và danh sách cử tri được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện sâu rộng tại các xóm, khu dân cư… Qua đây giúp cử tri hiểu rõ và thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình để bầu ra được những đại biểu đủ sức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp, ngành trên toàn tỉnh đã tạo sự thống nhất trong chủ trương và hành động, đem lại kết quả tích cực qua 3 lần hiệp thương. Kết quả, đã lựa chọn 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (trung ương 2, tỉnh Lạng Sơn 8), 98 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cấp huyện, thành phố lựa chọn được 621 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND, cấp xã, phường, thị trấn lựa chọn 8.863 đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND, trong đó nữ ứng cử đại biểu HĐND là 3.200/8.863, chiếm 36,1%.

Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra theo đúng quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ và thực sự là ngày hội của toàn dân.

XUÂN HƯƠNG