Thứ bảy,  20/08/2022

Hữu Lũng sẵn sàng cho ngày bầu cử

LSO - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần. Cùng với các huyện, thành phố khác, đến thời điểm này, huyện Hữu Lũng cũng đã cơ bản hoàn thành các bước theo quy trình luật định,sẵn sàng cho cuộc bầu cử vào ngày 22/5 sắp tới diễn ra, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

                

                              Các đại biểu tiếp xúc cử tri tại Huyện Hữu Lũng
                                                                                                Ảnh: Hoàng Tùng

Đến xã Tân Lập vào những ngày trung tuần tháng 5/2016, chúng tôi cảm nhận rõ sự phấn khởi, của cán bộ và nhân dân trong xã hướng về ngày hội bầu cử. Qua trao đổi với ông Nguyễn Văn Lợi chủ tịch UBND, chủ tịch UBBC xã, chúng tôi được biết: Tân Lập là một xã vùng III với trên 83% là người dân tộc thiểu số, điều này đã khiến cho công tác triển khai thực hiện cuộc bầu cử gặp không ít khó khăn, tuy nhiên đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, qua hiệp thương lần thứ 3 xã đã chốt danh sách 41 ứng cử viên để bầu 25 đại biểu HĐND xã và đã hoàn thành việc niêm yết danh sách 1.869 cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên cũng như tổ chức thực hiện chu đáo các cuộc tiếp xúc cử tri. Đồng thời xã tăng cường tuyên truyền, về mục đích, ý nghĩa, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo các xã triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc bầu cử theo quy trình luật định, Ủy ban bầu cử huyện Hữu Lũng đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại 26/26 xã, thị trấn để kịp thời khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó đã treo 51 pano, 120 áp phích, băng Zôn, treo 620 cờ hồng, cờ phướn các loại, tổ chức 37 buổi tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép về công tác bầu cử tại các xã, thị trấn, biên soạn 4 nội dung tuyên truyền trên hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở các xã thị trấn. Đài truyền thanh truyền hình huyện xây dựng 12 chuyên mục, phát 80 lượt tin bài tuyên truyền về bầu cử. Ngoài ra, UBBC huyện còn chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tạm vắng qua đó nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cuộc bầu cử từ đó tích cực tham gia với kết quả cao nhất.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã cơ bản được hoàn tất sẵn sàng cho ngày bầu cử. Qua hiệp thương vòng ba, huyện đã chốt danh sách 64 ứng cử viên cấp huyện để bầu lấy 40 đại biểu HĐND huyện, cấp xã là 1.139 ứng cử viên để bầu lấy 681 đại biểu theo đúng cơ cấu, thành phần, tỷ lệ quy định, Ủy ban bầu cử các cấp đã thành lập 164 đơn vị bầu cử, ban bầu cử; 231 khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử trong đó có 222 khu vực bỏ phiếu thuộc các thôn, khu phố, 9 khu vực bỏ phiếu thuộc các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. Đến nay, 26/26 xã, thị trấn đã hoàn tất công tác niêm yết danh sách tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, danh sách cử tri, công tác tiếp xúc cử tri, tập huấn tiếp nhận tài liệu liên quan và vật chất phục vụ cho bầu cử đều đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBBC huyện Hữu Lũng cho biết: Để cuộc bầu cử trong thời gian tới diễn ra an toàn đúng luật, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của bầu cử để người dân trên địa bàn hiểu và tích cực tham gia; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất để ngày 22/5 sắp tới thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Hoàng Long - Nguyễn Nhiên (Đài Hữu Lũng)