Thứ hai,  04/12/2023

Bắc Sơn: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

(LSO) – Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền huyện Bắc Sơn đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Ông Lộc Quang Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Hằng năm, huyện đều có kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã. Từ các chức danh cán bộ chủ chốt cho đến công chức chuyên môn, khi rà soát thấy đơn vị nào có cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn, huyện đều đôn đốc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó là chú trọng tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các đơn vị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn toàn diện.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn, huyện chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, sử dụng, luân chuyển cán bộ; công tác tuyển dụng, đánh giá cán bộ đảm bảo nghiêm túc, khách quan, tuyển dụng đúng người trên cơ sở nhu cầu, vị trí việc làm…

Cán bộ xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

Vũ Sơn là một trong những xã có đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn toàn diện về chuyên môn và lý luận chính trị. Với 19 người, đội ngũ này làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc. Để sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, một trong những giải pháp là bố trí đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu cụ thể của công việc, từ đó sẽ có kết quả cụ thể.

Theo khảo sát lấy ý kiến của người dân xã Vũ Sơn năm 2018, trên 95% người dân hài lòng với thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã trong thực thi nhiệm vụ. Điều này đã tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, năm 2018, Vũ Sơn đạt chuẩn nông thôn mới với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân.

Hay như thị trấn Bắc Sơn, hiện có 16 cán bộ, công chức đang công tác. Hiện nay, về trình độ chuyên môn, tất cả các cán bộ đã đạt chuẩn 14/16 cán bộ, công chức đạt chuẩn về lý luận chính trị. Ông Bùi Huynh Kiên, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Các cán bộ, công chức của thị trấn đều chủ động trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị. Do vậy, Đảng ủy tạo điều kiện để cán bộ tham gia, nhưng mỗi người phải đảm bảo có sự sắp xếp, điều chỉnh công việc được giao một cách hợp lý, khoa học. Dựa trên cơ sở đăng ký, Đảng ủy sẽ cân nhắc xem những trường hợp nào đi đào tạo, bồi dưỡng trước, người nào đi đào tạo, bồi dưỡng sau.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, huyện cử 15 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị; 140 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị; đào tạo, bồi dưỡng trên 2.500 lượt cán bộ công chức. Cũng trong giai đoạn này, huyện luân chuyển 5 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban và tương đương cấp huyện làm cán bộ chủ chốt cấp xã; việc luân chuyển đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, lựa chọn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời, huyện thực hiện quy hoạch cán bộ tham gia ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 125 đồng chí, trong đó độ tuổi dưới 35 là 89 đồng chí.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Sơn có 393 cán bộ, công chức công tác tại 20 xã, thị trấn. Trong đó có 385/393 cán bộ, công chức đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, chiếm 97,96%; 320/393 cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chiếm 81,42%. Con số này là minh chứng cho việc huyện luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

THANH MAI