Thứ bảy,  13/08/2022

Đảng ủy Công an T.Ư, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

* Cà Mau đưa gần 200 trí thức trẻ về công tác tại cơ sở Ngày 24-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai nội dung, phương pháp truyền đạt các văn kiện Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên của Đảng bộ Đảng ủy Công an T.Ư.


Giờ thực hành của sinh viên Trường cao đẳng Y tế Cà Mau (Cà Mau).

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị đã nghe đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư trực tiếp truyền đạt nội dung các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, sau hội nghị, các đảng bộ có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng ở đảng bộ mình. Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng và đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng theo Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị khóa XII. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cần phải được chuẩn bị khẩn trương, chu đáo và sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của các đảng bộ, góp phần bảo đảm việc triển khai nghiên cứu quán triệt, thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả trong toàn lực lượng Công an nhân dân…

* Ngày 24-5, tại TP Đà Nẵng, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư. Hơn 420 cán bộ, đảng viên thuộc 25 cơ quan, đơn vị trong khối tại miền trung – Tây Nguyên tham dự. Hội nghị tập trung nghiên cứu những nội dung, quan điểm cơ bản, điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; nghe Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về xây dựng Đảng; bàn giải pháp thực hiện nghị quyết; quán triệt việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối tại chi bộ. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Văn kiện Đại hội, bảo đảm tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, quần chúng đều được học tập và nắm chắc các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở cấp mình; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

* Chiều 24-5, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết bốn năm thực hiện việc tuyển chọn, đào tạo trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn. Theo đó, toàn tỉnh đã tuyển chọn, đào tạo và đưa 197 tri thức trẻ về công tác ở cơ sở. Trong đó, 140 trí thức trẻ được phân công thực hiện nhiệm vụ các chức danh công chức xã. Các trí thức trẻ còn lại được phân công thực hiện nhiệm vụ ở vị trí không chuyên trách trong khối đảng, đoàn thể. Để tạo điều kiện cho trí thức trẻ công tác tốt, tỉnh chi trả trực tiếp và hỗ trợ hơn 15,9 tỷ đồng.

Theo đánh giá của các đơn vị tiếp nhận, phần lớn trí thức trẻ về cơ sở tiếp cận và giải quyết công việc khá nhanh; có tinh thần trách nhiệm cao, phát huy tốt năng lực chuyên môn; tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành các mặt công tác…

Theo Nhandan.org.vn