Thứ ba,  16/08/2022

Các địa phương công bố những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Chiều 26-5, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Đác Lắc đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, trong tổng số 141 ứng cử viên đã có 85 người trúng cử, trong đó có 19 nữ, chiếm tỷ lệ 22,35%; dân tộc có 24 đại biểu, chiếm tỷ lệ 28,24%; tuổi trẻ có ba đại biểu, chiếm tỷ lệ 3,53%; ngoài Đảng có sáu đại biểu, chiếm tỷ lệ 7,06%; tái cử có 32 đại biểu, chiếm tỷ lệ 37,65%; tôn giáo có năm đại biểu, chiếm tỷ lệ 5,88%.

* Ngày 26-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An công bố danh sách 13 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh trúng cử tham gia Quốc hội khóa XIV. Đồng thời công bố danh sách 91 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

* Ngày 26-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết, vừa thông qua biên bản: xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, trong số 91 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, có 54 người trúng cử (11 nữ) và người có số phiếu bầu cao nhất là 86,76%, người có số phiếu bầu thấp nhất 50,17%.

* Chiều 26-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình họp về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức bầu cử thêm tại 13 đơn vị bầu cử cấp xã do số người trúng cử đại biểu HĐND xã chưa đủ hai phần ba số lượng đại biểu được bầu ấn định theo Điều 79 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Cụ thể, tại cuộc bầu cử ngày 22-5, cử tri đã bầu được 7.188 đại biểu, bầu thiếu 189 đại biểu ở 13 đơn vị bầu cử của 12 xã thuộc sáu huyện. UBBC tỉnh Thái Bình thống nhất việc bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã tại 13 đơn vị bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày 5-6-2016.

* Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu ngày 25-5 tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết quả sơ bộ đã có 50 người trên 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trúng cử; trong đó người có tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 96,42% số phiếu bầu; 267 người trên 441 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện đã trúng cử; 2.763 người trên 4.556 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đã trúng cử.

* Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh ngày 25-5 tổ chức công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, 52 đại biểu HĐND đã trúng cử.

Theo Nhandan