Chủ nhật,  25/02/2024

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại Lạng Sơn

LSO-Ngày 13/6/2019, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đến khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 tại tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
phát biểu tại buổi khảo sát

Dự buổi làm việc có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ năm 2004 đến nay, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, mục tiêu, giải pháp Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị. Qua đó, kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định và có bước phát triển, cụ thể: tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá, hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ diễn ra sôi động; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16,7%; công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được quan tâm, toàn tỉnh có 96% thôn, khối phố có nhà văn hóa, 73% xã, phường, thị trấn có sân chơi, bãi tập thể thao…Tình hình an ninh trật tự ổn định, quốc phòng được giữ vững.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu,
nêu kiến nghị với đoàn khảo sát

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu của tỉnh đã kiến nghị một số nội dung: Chính phủ, các bộ, ngành cần ban hành, chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù một cách đồng nhất, tránh tình trạng chồng chéo; việc phân bổ nguồn lực, nguồn vốn cần có sự ưu tiên đối với khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng để đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới; tăng khung hình phạt với tội phạm xâm hại trẻ em; điều chỉnh mức hỗ trợ cho người nghèo phù hợp, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong nhân dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị của tỉnh và sẽ tổng hợp, báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Chính phủ, các bộ, ngành trung ương xem xét giải quyết.

HOÀNG HUẤN