Thứ tư,  07/06/2023

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI

LSO-Ngày 28/7/2016, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Hoàng Văn nghiệm, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn. 
Quảng cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh. Những vấn đề được thảo luận và quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tạo nền tảng để thực hiện  thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2015 – 2020. Để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tham gia ý kiến bổ sung hoàn chỉnh các nội dung đã thông qua tại kỳ họp. Đồng chí đề nghị cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quan tâm, theo dõi hoạt động của kỳ họp; tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho HĐND tỉnh, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn.

Sau khai mạc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2016 với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội có nhiều mặt chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả cụ thể như:  Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị gia tăng trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 6,12% (6 tháng đầu năm 2015 tăng 5,06%), trong đó: Nông lâm nghiệp tăng 2,2%, công nghiệp – xây dựng tăng 11,52%. Tổng thu ngân sách trên địa  bàn 3.466,6 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán tỉnh giao; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 0,9% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư được cải thiện đáng kể… Phát huy những kết quả đạt được, UBND tỉnh đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung triển khai, thực hiện quyết liệt 3 chương trình đột phá: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông.

Tại phiên khai mạc, ngoài nghe các báo cáo và dự thảo Nghị quyết tại hội trường, các đại biểu còn tự nghiên cứu 14 báo cáo, 12 tờ trình của UBND tỉnh, 3 Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và dự thảo Quy chế làm việc. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 28 – 29/7/2016, Báo Lạng Sơn sẽ thông tin các nội dung, chương trình kỳ họp vào số báo tiếp theo.

MAI VĂN HOA