Thứ tư,  07/06/2023

Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV

Ngày 28-7-2016, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ tọa và điều hành phiên họp.

Quốc hội đã nghe:

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

– Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp theo, Quốc hội đã nghe:

– Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển,Quốc hội đã nghe:

– Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

– Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

– Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. Có sáu đại biểu phát biểu ý kiến về chính sách tài khóa năm 2014: chính sách thu, chi, bội chi; trình tự, thủ tục quyết toán ngân sách; công tác quản lý, điều hành thu – chi ngân sách; kỷ luật tài chính và việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; bội chi ngân sách nhà nước…

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2017; dự thảo các Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” và Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thứ sáu, ngày 29-7-2016, Quốc hội làm việc tại hội trường. Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm 2016; thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; bế mạc kỳ họp. Các nội dung này sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Theo Nhandan.org.vn