Thứ bảy,  03/06/2023
Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa XVI:

Thông qua 16 Nghị quyết quan trọng

LSO - Như tin đã đưa sau ngày khai mạc 28/7, trong ngày 29/7/2016 kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục làm việc theo nội dung chương trình đã đề ra.

                 

               Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyêt tại kỳ họp

Kỳ họp tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời và làm rõ các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình về triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn, tập trung làm rõ xây dựng hoàn thành 13 xã điểm trong năm 2016; Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn thực trạng và giải pháp về xây dựng cơ bản, vấn đề đầu tư các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, thủ tục đăng ky kinh doanh; Cục Thuế tỉnh giải trình về rà soát khai thác các nguồn thu cho ngân sách; Sở Y tế giải trình làm rõ công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và dịch vụ khám chữa bệnh. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giải trinh về xây dựng Khu du lịch Mẫu Sơn thành Khu du lịch quốc gia….

Sau ý kiến trả lời chất vấn của các sở, ngành có liên quan, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ thêm một số kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai chỉ đạo  trong 6 tháng cuối năm 2016, đồng thời giải trình những ý kiến của các đại biểu HĐND tại kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua 16 Nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đọc diễn văn bế mạc kỳ họp. Đồng chí đề nghị, các cấp, các ngành, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp năm 2016 đã đề ra. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm; đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tiến độ xây dựng các công trình, dự án, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý đất, tài nguyên khoáng sản….

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp.

Tin ảnh: Mai Hoa