Thứ tư,  07/06/2023

Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tập trung nâng cao chất lượng chi bộ

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương chọn khâu đột phá là nâng cao chất lượng chi bộ, hiệu quả lãnh đạo của chi ủy. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 

Sinh viên Trường cao đẳng nghề Điện Biên trong giờ học thực hành. Ảnh: Báo Điện Biên
 

Một số giải pháp được Đảng bộ thực hiện là nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chi bộ và việc nâng cao chất lượng chi bộ; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối theo hướng tăng cường sinh hoạt chuyên đề với nội dung, hình thức đa dạng, chú trọng những chuyên đề về công tác chuyên môn của chi bộ, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên rà soát, đánh giá, củng cố, kiện toàn đội ngũ chi ủy; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ chi ủy, nhất là đồng chí bí thư. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát từ chi bộ; đồng thời phát huy vai trò của các đoàn thể trong xây dựng chi bộ; thực hiện tốt việc phối hợp giữa chi ủy chi bộ và lãnh đạo cơ quan; nâng cao vai trò của cấp ủy cấp trên trong lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh,…

★ Tỉnh ủy Điện Biên xác định, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020, nhằm phát triển nguồn nhân lực theo hướng đáp ứng yêu cầu về số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý. Theo đó, tỉnh tập trung đào tạo, nâng cao tỷ lệ, chất lượng lao động, tăng cường đào tạo nghề, nhất là đối với lao động khu vực nông thôn; thu hút, sử dụng hợp lý các nguồn nhân lực. Đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.

Tỉnh Điện Biên đề ra một số chỉ tiêu cụ thể là, mỗi năm đào tạo nghề cho từ 7.800 đến 8.200 lao động, tạo việc làm mới cho hơn 8.500 lao động/năm; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 58,6% vào năm 2020. Đối với cán bộ, công chức cấp tỉnh và huyện, phấn đấu đến năm 2020, 100% đạt chuẩn trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đối với cán bộ, công chức cấp xã, đến năm 2020, có 100% đạt trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 90% có trình độ chuyên môn phù hợp vị trí công tác đảm nhiệm,… Để hoàn thành nhiệm vụ này, tỉnh tập trung mở rộng quy mô giáo dục, đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo nghề; xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp, liên kết hợp tác với các trường để đào tạo các ngành, nghề tỉnh có nhu cầu sử dụng. Đổi mới và thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, gắn đào tạo với thu hút sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ. Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo,…

Theo Nhandan.vn