Thứ sáu,  03/02/2023

Gặp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Ngày 1-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức gặp mặt cán bộ, viên chức nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2016).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang và những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, phát huy những kết quả đạt được, cán bộ ngành tuyên giáo cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống đang đặt ra; thực hiện tốt chức năng định hướng, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tham gia tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng, trước hết là luận giải những vấn đề cấp bách đang đặt ra; chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Về công tác tổ chức, ngành tuyên giáo cần quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức ban tuyên giáo các cấp; rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại bộ máy cán bộ của Ban Tuyên giáo T.Ư và ban tuyên giáo các cấp; quan tâm xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Theo Nhandan.org.vn