Thứ năm,  02/02/2023

Thừa Thiên – Huế tập trung giải pháp xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh

Quá trình triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, cấp ủy các cấp Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tập trung nghiên cứu, triển khai các đề án, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
 

Sinh viên Trường đại học Huế (Thừa Thiên – Huế) nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm. Ảnh: PHẠM MAI

* Bạc Liêu huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng nông thôn mới

Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh tập trung cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, tinh gọn đầu mối, bảo đảm các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình của Chính phủ. Thừa Thiên – Huế đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với cơ cấu và số lượng hợp lý; đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ… Tỉnh cũng xây dựng, ban hành chính sách thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao về phục vụ ở những ngành nghề theo định hướng phát triển của tỉnh, gắn với đào tạo, đào tạo lại phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Đảng bộ tỉnh đang tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, vững mạnh, hiện đại và hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực thực thi công vụ, có bản lĩnh chính trị, tận tụy phục vụ nhân dân.

* Nhằm phát huy sức mạnh nhân dân trong triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020, tỉnh Bạc Liêu đã coi trọng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác vận động quần chúng; khuyến khích nông dân thực hiện các mô hình liên kết trong sản xuất; triển khai các biện pháp thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; tập trung cao cho công tác thủy lợi, thủy nông nội đồng, hệ thống đập ngăn mặn bảo vệ các trà lúa; tăng cường công tác quản lý nguồn thu, chi ngân sách trên địa bàn.

Các ngành, địa phương của tỉnh đã đề ra giải pháp cụ thể, triển khai thực hiện nhằm tạo đà cho việc thực hiện chỉ tiêu đề ra, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu, tăng trưởng kinh tế năm 2016 từ 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt mức hơn 49 triệu đồng/năm… Hiện, trong xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đạt trung bình 13,8 tiêu chí, trong đó có 10 xã đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới, chín xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí. Tổng vốn huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hơn 6.300 tỷ đồng.

Nguyên nhân quan trọng cho sự thành công ban đầu trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh là sự năng động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền với nhiều sáng kiến, cách làm hay để tập hợp quần chúng; có sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trong các phong trào, hoạt động, như: hiến đất, vật tư, tham gia ngày công lao động để xây dựng những công trình phúc lợi công cộng. Trong huy động sức dân, cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Bạc Liêu đã coi trọng phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ chế công khai minh bạch, có nhân dân giám sát kiểm tra ở các công trình có sự đóng góp của cộng đồng dân cư.

Theo Nhandan.org.vn