Thứ sáu,  03/02/2023

Hậu Giang kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan việc tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh

Ngày 3-8, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Công Lý ký ban hành Thông báo số 124-TB/VPTU, kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (diễn ra hai ngày trước đó) về việc kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang.

Thông báo nêu rõ: Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhìn nhận có khuyết điểm trong công tác thẩm định hồ sơ cán bộ, không chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát quá trình và năng lực công tác của đồng chí Trịnh Xuân Thanh, trước khi tiếp nhận về công tác tại Hậu Giang. Khi thực hiện chủ trương xin tăng cường cán bộ về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy chưa bàn bạc, thảo luận kỹ với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua kiểm điểm, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm khắc nhận trách nhiệm về các hạn chế, khuyết điểm; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trước tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đối với cá nhân đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010 – 2015, cũng có khuyết điểm, chủ quan không chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định kỹ hồ sơ, quá trình công tác của đồng chí Trịnh Xuân Thanh; chưa bàn bạc kỹ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi có văn bản xin tăng cường đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang. Bản thân đồng chí nhận sai sót về cách làm, dẫn đến dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến các đồng chí và tập thể Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Đối với đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: Là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2010 – 2015, bản thân đồng chí tự thấy thiếu trách nhiệm trong tham gia góp ý kiến trong việc thẩm định hồ sơ cán bộ và quá trình công tác trước khi tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh. Vấn đề liên quan đến việc cấp biển số xanh (95A-0699) cho xe tư nhân do đồng chí Trịnh Xuân Thanh tự mượn sử dụng khi về Hậu Giang là để tạo điều kiện cho đồng chí Trịnh Xuân Thanh đi lại công tác, chứ không có mục đích nào khác, nhưng không đúng với quy định. Bản thân đồng chí đã nghiêm túc tự kiểm điểm, xem đây là bài học kinh nghiệm trong phương pháp lãnh đạo, điều hành công việc chung của địa phương.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng tiến hành thảo luận về trách nhiệm của đồng chí Trịnh Xuân Thanh trong việc quản lý, điều hành để xảy ra thua lỗ tại Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng; việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện chế độ và sử dụng xe tư nhân gắn biển số xanh từ khi đồng chí về công tác tại tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, việc thua lỗ tại PVC từ những năm 2011 – 2013, do nhiều nguyên nhân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang chưa có đầy đủ thông tin vụ việc, do vậy không có cơ sở để phản biện trong quá trình kiểm điểm đồng chí Trịnh Xuân Thanh.

Theo Nhandan.org.vn