Thứ năm,  02/02/2023

120 cán bộ được tập huấn nghiệp vụ thi đua khen thưởng

LSO-Ngày 5/8/2016, Sở Nội vụ Lạng Sơn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua khen thưởng (TĐKT) cho 120 cán bộ là trưởng, phó phòng tổ chức, chánh văn phòng hoặc phó chánh văn phòng và cán bộ làm công tác TĐKT các sở, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 
 
Các học viên dự lớp bồi dưỡng

Qua lớp tập huấn, cán bộ Ban TĐKT tỉnh truyền đạt đến các học viên 4 chuyên đề gồm: hướng dẫn thực hiện luật tổ chức, phát động phong trào thi đua yêu nước; điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp và tổ chức, hoạt động cụm thi đua năm 2016. Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm cập nhật những quy định mới về TĐKT và nâng cao nghiệp vụ về công tác TĐKT cho đội ngũ cán bộ làm công tác này. 

MINH ĐỨC