Thứ tư,  08/02/2023

Hội nghị công tác phối hợp giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến quyết định của UBND, Chủ tịch UBND

LSO - Chiều 5/8/2016, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị công tác phối hợp giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến quyết định của UBND, Chủ tịch UBND. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

                

          Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Ngày 10/4/2015, UBND và TAND tỉnh đã ký kết và ban hành Quy chế số 01/QCPH-UBND-TAND về việc phối hợp trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, lao động, dân sự. Theo đó, việc phối hợp của các cơ quan chuyên môn trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án được HĐND, UBND các cấp quan tâm. Nhiều đơn vị UBND đã thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật tố tụng về quyền và nghĩa vụ của đương sự trong việc tham gia phiên tòa, cử người đại diện theo ủy quyền với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Hầu hết các vụ án hành chính sau khi thụ lý đều được Tòa án tiến hành giải quyết, xét xử đúng thời hạn, khách quan, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tuy nhiên, trong công tác phối hợp còn hạn chế như: một số cán bộ giúp việc cho UBND hai cấp chưa thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân nên việc ban hành quyết định cá biệt chưa đảm bảo về trình tự, nội dung, dẫn đến quyết định cá biệt bị hủy, hủy một phần; có nhiều vụ án người đại diện theo ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND các cấp vì nhiều lý do thường đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt đã gây khó khăn cho việc tổ chức hòa giải, tranh tụng, đánh giá chứng cứ dẫn đến quy trình giải quyết vụ án bị kéo dài…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Tố Tụng hành chính năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành cần nghiên cứu kỹ, triển khai thực hiện tốt Luật Tố Tụng hành chính. Tổng hợp những vướng mắc để báo cáo Tỉnh ủy. Quan tâm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ thực thi công vụ. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt quy chế phối hợp…

Tin ảnh: Nông Minh Thảo