Thứ tư,  08/02/2023

Tăng cường vận động, tập hợp đồng bào các tôn giáo

Sáng 5-8, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác tôn giáo với một số tổ chức thành viên và cơ quan ở Trung ương sáu tháng đầu năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, công tác phối hợp giữa Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam với một số tổ chức thành viên của Mặt trận và cơ quan Trung ương liên quan trong công tác tôn giáo đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tiêu biểu là việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo trong các tầng lớp nhân dân và đồng bào các tôn giáo, nhất là trong các vị chức sắc, nhà tu hành, người tiêu biểu của các tôn giáo. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo; phối hợp các cơ quan nhà nước tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan tôn giáo và công tác tôn giáo tại các địa phương; tham gia chăm lo, giải quyết một số nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo; khảo sát, đánh giá thực trạng và rà soát một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, từ thiện nhân đạo để nhân rộng mô hình tốt của các tôn giáo trong các lĩnh vực này… 

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị từ nay đến cuối năm, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, gặp mặt, đối thoại, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đồng bào các tôn giáo để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và tham gia phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải quyết. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo, nhất là vận động và tạo điều kiện để chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo tham gia tích cực vào các cuộc vận động của Mặt trận và các cuộc vận động mang đặc điểm riêng của từng tôn giáo; chủ động phối hợp và tham gia cùng các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề tôn giáo bức xúc…

Theo Nhandan