Thứ sáu,  03/02/2023

Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn

LSO- Cùng với việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhiều chi bộ nông thôn (CBNT) đã có những đổi mới cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt, từ đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Chi bộ thôn Vỹ Thượng, xã Hoàng Đồng (thành phố Lạng Sơn) tổ chức sinh hoạt định kỳ

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, tính đến tháng 7/2016, toàn tỉnh có 2.771 CBNT trực thuộc 207 đảng bộ cơ sở với 35.195 đảng viên; chiếm 60% tổng số đảng viên của tỉnh. Những năm gần đây, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, cơ bản các CBNT trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về việc duy trì sinh hoạt thường kỳ hằng tháng. Trong sinh hoạt định kỳ, các CBNT đều coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sát với thực tiễn của địa phương, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm, theo từng giai đoạn, thời điểm; đồng thời phát huy dân chủ trong thảo luận. Qua đó tạo được không khí chân tình, thẳng thắn trong thảo luận, tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Oanh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện phân công các Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách địa bàn và định kỳ dự họp với các chi bộ, nhất là với CBNT, từ đó nắm tình hình, theo dõi và kịp thời giải quyết các vấn đề khó, phát sinh tại cơ sở. Năm 2015, qua kiểm tra, 100% tổ chức đảng cơ sở trong huyện đã thực hiện chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ so với trước đây đã tăng, đạt gần 90%/kỳ.

Ngoài sinh hoạt định kỳ, các chi bộ còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Nội dung là lựa chọn các vấn đề thời sự, liên quan trực tiếp đến địa phương để thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia, qua đó vừa giải quyết được những vấn đề ở cơ sở, vừa nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Đồng chí Hoàng Xuân Hưng, Phó Bí thư Chi bộ thôn Đồng Heo, xã Đồng Tân (Hữu Lũng) khẳng định: Tuỳ điều kiện và tình hình thực tế ở chi bộ, ban chi ủy lựa chọn một vấn đề cần thiết, trọng tâm để sinh hoạt chuyên đề như: xây dựng nhà văn hóa thôn, làm đường bê tông nông thôn, giải pháp phát triển đảng viên, chỉ đạo phát triển sản xuất… Những ngày gần đây, dưới sự chỉ đạo của chi ủy, đảng viên gương mẫu thực hiện và vận động bà con trong thôn làm đường bê tông đến các ngõ. Hiện 70% các ngõ trong thôn đã được bê tông hóa.

Nhờ thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhiều CBNT đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên. Qua đó góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Năm 2015, qua đánh giá phân loại, số CBNT hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95% (2.647/2.745 CBNT đủ điều kiện phân loại); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85% (25.677/29.945 đảng viên được đánh giá phân loại).

Tuy nhiên, việc sinh hoạt tại một số ít CBNT còn mang tính hình thức, nội dung sơ sài. Trong sinh hoạt, đảng viên ít đóng góp ý kiến, thường chỉ tập trung ở các đảng viên cao tuổi. Tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng ở các CBNT còn tình trạng nể nang, né tránh. Kiến thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, năng lực tổ chức của đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ một số nơi hạn chế, do đó bị động, lúng túng trong xử lý tình huống phát sinh. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đang là nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ tỉnh đề ra trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Để làm được điều này, cấp ủy các cấp quan tâm công tác cán bộ, lựa chọn cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ có trình độ, năng lực, có đạo đức, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tổ chức sinh hoạt chi bộ. Chi ủy cần tăng cường các kỳ sinh hoạt chuyên đề, mỗi kỳ sinh hoạt chỉ nên chọn một, hai nội dung trọng tâm để thảo luận và ra nghị quyết thực hiện; cần khích lệ, động viên đảng viên, nhất là đảng viên trẻ thảo luận, đóng góp ý kiến. Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra để kịp thời biểu dương, khen thưởng những chi bộ, đảng viên thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cũng như nhắc nhở, có biện pháp xử lý đối với chi bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Bài, ảnh: HỒ XUÂN HƯƠNG