Thứ tư,  08/02/2023

Tập huấn công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước năm 2016

LSO - Ngày 8/8/2016, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước năm 2016. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.

                

                                               Các đại biểu dự lớp tập huấn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tìm hiểu, nắm bắt, cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay; đồng thời là cơ hội trao đổi, nâng cao phương pháp công tác dân vận giữa đội ngũ cán bộ dân vận các cấp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trong thời gian một ngày, hội nghị đã nghe báo cáo viên của Ban Dân vận Trung ương truyền đạt 2 chuyên đề gồm: Công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước; Công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đó, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một chủ trương đúng đắn của Đảng ta và được các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể sẽ nâng cao nhận thức về công tác dân vận. Để từ đó góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận.

Tin ảnh: Nông Đình Quang