Chủ nhật,  29/01/2023

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 9-8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm việc với cán bộ chủ chốt Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao.
 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cán bộ chủ chốt Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: DUY LINH
 

Theo báo cáo, bảy tháng qua, công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của ngành kiểm sát được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đã kiểm sát 100% quyết định, tỷ lệ giải quyết đạt hơn 80%, số quá hạn giảm 6,1%. Trách nhiệm công tố trong giai đoạn điều tra được tăng cường, tiến độ giải quyết án nhanh hơn; chất lượng điều tra được nâng cao; hoàn thành tốt 4/4 chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội. Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố điều tra 25 vụ, trong đó có 19 vụ án phạm tội về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường và hiệu quả hơn, nhất là các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà ngành kiểm sát đã đạt được trong thời gian qua; cho rằng, ngành đã tiếp tục đổi mới các mặt công tác, nhất là chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện tốt việc triển khai thi hành các đạo luật mới về tư pháp; sớm tổ chức các hội nghị, các lớp bồi dưỡng chuyên sâu để quán triệt, triển khai trong toàn ngành. Vai trò, trách nhiệm công tố được đề cao, tăng cường; tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ án, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa được nâng lên. Chất lượng các bản kiến nghị, kháng nghị được nâng cao, góp phần bảo đảm các hoạt động tư pháp ngày càng hiệu quả hơn. Ngành đã chú trọng rà soát, kịp thời phát hiện, giải quyết các trường hợp có dấu hiệu oan, sai, đồng thời, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm. Cơ quan điều tra của viện kiểm sát đã phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sự phối hợp giữa viện kiểm sát với cơ quan điều tra, tòa án các cấp được tăng cường, ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án trọng điểm, nhất là các vụ án tham nhũng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với vai trò là một thiết chế đặc trưng trong bộ máy nhà nước, có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành kiểm sát đặt ra rất nặng nề. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, từng bước hiện đại; bảo vệ pháp luật, công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát tập trung đổi mới các mặt công tác, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Tập trung nghiên cứu, tham gia xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và các dự án luật liên quan; đồng thời, triển khai thi hành có hiệu quả các đạo luật mới về tư pháp.

Chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định của Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ có chức danh tư pháp đáp ứng đầy đủ yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. Sớm hoàn thiện Đề án tổ chức, biên chế của ngành KSND đến năm 2020 để trình Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm. Cần xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa viện kiểm sát các cấp với cơ quan điều tra, tòa án, các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, nhất là trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn hoạt động tư pháp đang đặt ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Theo Nhandan.org.vn