Thứ hai,  30/01/2023

Giao ban Ban Chỉ đạo chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

LSO-Ngày 11/8/2016, Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tỉnh tổ chức giao ban đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phát biểu tại cuộc giao ban

Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vự tư tưởng, văn hóa được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ chặt chẽ, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, chủ động đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại…

Tại buổi giao ban, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, thống nhất biện pháp, phương hướng đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc giao ban, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới, các ngành, các cấp cần tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời định hướng thông tin chính thống liên quan đến các sự kiện chính trị, vấn đề phức tạp; phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

ĐÌNH QUANG