Chủ nhật,  05/02/2023

UBND tỉnh họp thảo luận, thống nhất Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016 – 2021

LSO - Chiều 11/8/2016, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp thảo luận, lấy ý kiến thống nhất Quy chế hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

                 

                     Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với từng chương, từng điều cụ thể trong dự thảo Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.

Quy chế gồm 10 chương, 43 điều quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, chế độ thông tin, báo cáo công việc, quan hệ phối hợp công tác… của các thành viên thuộc UBND tỉnh.
Theo quy chế, UBND tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa đề cao trách nhiệm, vai trò của các cá nhân thành viên, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, kỷ luật và nguyên tắc quy định theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản để kịp thời ban hành quy chế trước ngày 30/8/2016. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên UBND tỉnh khi quy chế được ban hành cần nghiên cứu kỹ và thực hiện nghiêm túc theo quy chế; tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao với phương châm “3 động” là hành động, chủ động và sôi động.

Tin ảnh: Anh Dũng