Thứ tư,  08/02/2023

Dân vận khéo góp phần xây dựng nông thôn mới

LSO - Thời gian qua, hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể, chính trị -xã hội của tỉnh đã thi đua “Dân vận khéo” - vận động người dân đồng thuận, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần hoàn thành nhiều tiêu chí xã NTM.
Đoàn viên thanh niên huyện Chi Lăng ra quân tuyên truyền
xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương về phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, phát động phong trào thi đua lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động trong hệ thống dân vận. Theo đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Ông Đặng Văn Muôn, thôn Bãi Vàng, xã Đồng Tân (Hữu Lũng) cho hay: “Năm 2016, Đồng Tân là xã điểm NTM của huyện, bà con chúng tôi rất đồng tình và cùng tham gia thực hiện xây dựng NTM. Trước khi thực hiện chương trình, kế hoạch liên quan, chính quyền địa phương có đưa ra nhân dân để bàn bạc, người dân thấy được trách nhiệm và quyền lợi của mình nên tích cực ủng hộ. Hiện chúng tôi bê tông hóa đường nội thôn đã đạt trên 60%; hệ thống mương thủy lợi hoạt động ổn định, thôn đã có nhà văn hóa… đây là cơ sở góp phần cùng cả xã phấn đấu đạt mục tiêu đề ra”.

Cùng với đó, tùy theo điều kiện, mặt trận và các đoàn thể đã đăng ký đảm nhiệm phần việc thiết thực, phù hợp. Điển hình như: MTTQ với trọng tâm là tuyên truyền vận động để mọi người hiểu xây dựng NTM là nhằm nâng cao đời sống của chính người dân; Hội Nông dân phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; Đoàn thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”; Hội phụ nữ tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng mô hình “5 không 3 sạch”, giữ gìn vệ  sinh môi trường chung tay xây dựng NTM… Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: Thông qua tuyên truyền, vận động đã giúp người dân nhận thức rõ về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM. Nhân dân tích cực hiến đất mở đường, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn… Từ năm 2012 đến nay, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện hiến gần 100 nghìn mét vuông đất để làm đường, làm công trình công cộng, đóng góp trên 150 nghìn ngày công lao động và gần 10 tỷ đồng cho xây dựng NTM.

Hằng năm, qua phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng đăng ký xây dựng mô hình trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được gần 1.900 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có nhiều mô hình về xây dựng NTM. Các mô hình đa dạng, phong phú, nhiều mô hình đi vào chiều sâu, từng bước trở thành nền nếp, cách nghĩ, cách làm thường xuyên của tập thể, cá nhân… Hiện nay, chương trình xây dựng NMT trên địa bàn tỉnh đang diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia và đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Hiện tại, bình quân mỗi xã đạt 7,43 tiêu chí NTM (tăng 0,43 tiêu chí so với tháng 12/2015), trong đó có 13 xã đạt 19/19 tiêu chí, 2 xã đạt 15-18 tiêu chí, 33 xã đạt từ 10-14 tiêu chí… Từ nay đến cuối năm 2016 phấn đấu có thêm 13 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Phát huy những kết quả đạt được, những người làm công tác dân vận của tỉnh tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp dân vận của Đảng. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đảng bộ các cấp đã đề ra.

Bài, ảnh: Hồ Xuân Hương