Thứ sáu,  03/02/2023
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh:

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải chi tiết, cụ thể

LSO - Ngày 18/8/2016, Ban Chỉ đạo Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn VSTP tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã nghe và góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 9/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Sở Y tế – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trình bày.

Ý kiến của các ngành tập trung làm rõ các vấn đề nêu trong dự thảo Kế hoạch như phải phù hợp với đặc điểm và tình hình Lạng Sơn. Nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả, bền vững. Đưa ra thời gian cụ thể thực hiện từng mục tiêu từ nay đến hết năm 2016, đến năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, an toàn VSTP là vấn đề hệ trọng, liên quan đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội, nên Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải chi tiết và cụ thể, thể hiện rõ các nhiệm vụ cần làm, thời gian cho từng phần việc. Những nhiệm vụ giải pháp phải cụ thể như công tác tuyên truyền cho người dân, tuyên truyền cho người sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp…Công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra kiểm tra…cần nêu rõ định lượng cụ thể.  Đồng chí Chủ tịch giao Sở Y tế bổ sung dự thảo Kế hoạch và chủ trì cùng với các ngành như Nông nghiệp& PTNT, Sở Công thương… hoàn chỉnh Kế hoạch để trình Ban Chỉ đạo Liên ngành  An toàn VSTP xem xét lần cuối trước khi ký ban hành.

Tin ảnh: Minh Hồng