Thứ hai,  30/01/2023

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Bình Dương

Chiều 19/8, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương và cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực tiễn tại cơ sở, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ gắn với phát triển kinh tế-xã hội; kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh:Quách Lắm/TTXVN)

Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã báo cáo với Đoàn công tác tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng, ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bốn Chương trình đột phá; tiếp tục triển khai ba Chương trình trong giai đoạn mới và triển khai xây dựng mới năm Chương trình cụ thể khác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới trên các lĩnh vực; Công tác cải cách hành chính…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ấn tượng với sự tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua và đánh giá cao việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm xây dựng và ban hành các Quy chế, Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cùng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa cũng như của năm 2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các Chương trình cụ thể khác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới trên các lĩnh vực.

Ông Phạm Minh Chính lưu ý Tỉnh ủy Bình Dương cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đào tạo cán bộ cấp cơ sở, giảm chi thường xuyên, tăng thêm nguồn thu từ các nguồn lực của tỉnh, có giải pháp tinh giản biên chế theo quy định…

Chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Phạm Minh Chính cho rằng Tỉnh ủy cần tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phương châm không ngừng chủ động sáng tạo nhưng phải giữ độc lập chủ quyền; đổi mới theo hướng vì nhân dân; chống bệnh quan liêu, xa rời dân, phải có kế hoạch đi cơ sở. Đổi mới phải đồng bộ toàn diện, có bước đi phù hợp tôn trọng quy luật khách quan; luôn đặt lợi ích chung quốc gia để xử lý vấn đề địa phương.

Tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng đảng, kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng quy chế, quy trình, quy định lãnh đạo cụ thể dễ hiễu, dễ làm. 

Tỉnh cần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với đặc thù của Bình Dương như có tính năng động, sáng tạo, đổi mới bộ máy hệ thống tổ chức của Đảng hiệu quả trong điều hành; phát huy vai trò người đứng đầu…

Buổi sáng cùng ngày 19/8, Đoàn công tác Ban tổ chức Trung ương đã làm việc với Thành ủy Thành phố Thủ Dầu Một và Đảng ủy phường Hòa Phú. Tại các cuộc làm việc, Đoàn công tác đã tìm hiểu sâu và cụ thể các hoạt động Đảng tại cấp phường, Thành phố nhất là các khó khăn và kiến nghị một số nội dung mô hình Bí thư-Chủ tịch phường; biên chế cấp phường; kinh phí chi thường xuyên; việc xác minh lý lịch và trình độ học lực của đối tượng giới thiệu kết nạp đảng; việc các trưởng khu phố chưa là đảng viên; mô hình sinh hoạt chi bộ cơ quan ở cấp phường; luân chuyển cán bộ; mô hình tổ dân phố./.

Theo vietnamplus.vn