Thứ tư,  08/02/2023

Truyền thông Argentina đưa đậm nét về ý nghĩa Cách mạng tháng Tám

Ngày 19/8, nhiều trang mạng Argentina đã đồng loạt đưa tin về ý nghĩa và bài học lịch sử cuộc Cách mạng tháng Tám của Việt Nam, nhân kỷ niệm lần thứ 71 sự kiện trọng đại này (19/8/1945-19/8/2016). 

Truyền thông Argentina viết về ý nghĩa Cách mạng tháng Tám. (Nguồn: Vietnam+)

Với tiêu đề “Việt Nam, dân tộc hòa bình,” trang mạng AcercandoNaciones của Argentina đã đăng bài viết của nhà báo Jorge Tuero ca ngợi ý nghĩa cuộc Cách mạng tháng Tám của dân tộc Việt Nam.

Nhà báo Tuero đồng thời là Giám đốc Tạp chí AcercandoNaciones, chuyên về đề tài ngoại giao. Ông nhấn mạnh nói tới Việt Nam là nói tới một dân tộc từng chiến thắng nhiều triều đại phong kiến phương Bắc, thực dân Pháp và đội quân lê dương, đế quốc Nhật và đế quốc Mỹ. 

Là một dân tộc anh hùng đã trải qua thời gian dài của nhiều cuộc chiến tranh, nhưng điều làm nhà báo Tuero khâm phục nhất đó là dân tộc Việt Nam luôn giành thắng lợi để bảo vệ quyền chủ quyền. Bởi lý dó đó, nhà báo Argentina khẳng định Việt Nam là một dân tộc hòa bình. 

Nhà báo Tuero đánh giá cuộc Cách mạng tháng Tám đã chấm dứt 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến và tái khẳng định nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Đây là đòn chí mạng giáng vào chủ nghĩa thực dân, mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới giành độc lập dân tộc. Đây là sự kết hợp tài tình giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, bổ trợ qua lại và được ứng dụng uyển chuyển ở vào từng hoàn cảnh. 

Theo nhà báo Tuero, Cách mạng tháng Tám là minh chứng của việc đưa ra sách lược đúng đắn, cũng như khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Mặt trận Việt Minh. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình, đưa ra những quyết sách cần thiết vào thời điểm thích hợp, kết hợp với quá trình chuẩn bị cả về chính trị và quân sự kỹ lưỡng để đảm bảo tính đoàn kết dân tộc, trên cơ sở khối liên minh công nông đã góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945. 

Nhà báo Argentina viết ngày nay Việt Nam đang phát triển và lớn mạnh trên con đường hiện đại hóa đất nước cũng như hội nhập khu vực. Việt Nam là một trong những thành viên tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và người dân Việt Nam với trái tim rộng mở không giữ trong lòng hận thù chiến tranh. 

Bài báo cũng đăng kèm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều hình ảnh phong cảnh đất nước và con người Việt Nam ngày nay như Vịnh Hạ Long, hang Sơn Đoòng và Tam Cốc-Bích Động. 

Kết thúc bài viết, nhà báo Tuero nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

Trong khi đó, trên trang mạng của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Argentina (CIEYS), giáo sư Oscar Natalich nhấn mạnh kể từ khi thực dân Pháp đặt chân lên lãnh thổ nước ta, đã liên tục nổ ra các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam chống lại đội quân xâm lược như phong trào Cần Vương (1885-1889). 

Ông Natalich điểm lại từng giai đoạn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với việc Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1925, tập hợp các thanh niên yêu nước làm nòng cốt thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Ngày 3/2/1930, Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đề ra cương lĩnh chính trị với giai cấp công nhân là đội tiên phong. Nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh đạo nhân dân đánh đổ chủ nghĩa thực dân Pháp, chế độ phong kiến và tầng lớp tư sản phản động. Xây dựng chính phủ của giai cấp công nông, bảo đảm quyền con người, quyền công dân là được tự do, nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục. Giáo sư Natalich viết với phương châm đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công Cách mạng tháng Tám và ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. 

Còn trên trang mạng ArgenPress của Argentina, nhà báo Oscar Amado cũng đăng Biên niên sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975. Tác giả mở đầu bài viết với câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do.”

Trong bài báo, tác giả Amado đã điểm lại từ giai đoạn đấu tranh chống đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam bắt đầu từ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, tới việc đất nước bị chia cắt tại vĩ tuyến 17; Mỹ bắt đầu viện trợ cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa và trực tiếp tham chiến; sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam năm 1960; những cột mốc quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ tới thắng lợi ngày 30/4/1975 của dân tộc, đất nước thống nhất; Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh./.

Theo vietnamplus.vn