Thứ tư,  08/02/2023

Việt Nam-Lào trao đổi kinh nghiệm tổ chức và hoạt động HĐND

Ngày 19/8, tại Nhà Quốc hội, ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân khu vực 9 của tỉnh Xiêng Khoảng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng Bountone Chanthaphone làm Trưởng đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu và Đoàn đại biểu Quốc hội-HĐND khu vực 9 tỉnh Xiêng Khoảng. (Nguồn: daibieunhandan.vn)

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu chúc mừng thành công Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố lần đầu tiên của Lào. 

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu đánh giá cao các thành tựu trong lĩnh vực lập pháp mà Quốc hội Lào đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi năm 2015; bày tỏ niềm tin tưởng Quốc hội Lào sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII của Lào. 

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu hoan nghênh việc trao đổi đoàn công tác các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào, trong đó có hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng; đánh giá đây là một trong những hoạt động hiệu quả để hai bên trao đổi kinh nghiệm, góp phần thiết thực củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nêu rõ, Quốc hội Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội, các tỉnh, thành phố của Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức Hội đồng Nhân dân với các bạn Lào. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng Bountone Chanthaphone đánh giá cao những kết quả Việt Nam đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua; nêu rõ mục đích chuyến thăm của đoàn nhằm trao đổi, tìm hiểu thêm kinh nghiệm của Việt Nam trong tổ chức và hoạt động Hội đồng Nhân dân. 

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng mong muốn, Quốc hội Việt Nam và các địa phương sẽ tiếp tục chia sẻ với Lào, trong đó có Xiêng Khoảng về tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội đồng Nhân dân. 

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 15-20/8, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân khu vực 9 của tỉnh Xiêng Khoảng đã trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Nghệ An./. 

Theo vietnamplus.vn