Thứ hai,  30/01/2023

Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1642/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng (Tổ công tác).

Tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng; hai Tổ phó gồm hai Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà và Nguyễn Cao Lục. Tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng; có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng giao; được Thủ tướng ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng,…

Theo Nhandan