Thứ sáu,  03/02/2023

Thành phố Lạng Sơn: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 62-NQ/TU của Tỉnh uỷ

LSO - Ngày 29/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 62-NQ/TU (gọi tắt NQ 62) về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 trở thành đô thị loại II. Qua 3 năm triển khai thực hiện, thành phố  đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị.
Chỉnh trang đô thị trên tuyến đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn

Để triển khai đạt hiệu quả, Thành ủy Lạng Sơn đã xây dựng Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 29/10/2013 cụ thể hóa thực hiện  NQ 62 của Tỉnh ủy. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp, Thành ủy đã xác định những vấn đề trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015- 2020 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020.
Theo đề án quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 được phê duyệt thì thành phố phấn đấu trở thành đô thị loại II, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật, thương mại, dịch vụ và du lịch của tỉnh và vùng Đông Bắc. Với nhiệm vụ quan trọng trên, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng thành phố phát triển nhanh trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, trên bình diện chung, bộ mặt đô thị của thành phố đã trở nên khang trang hơn rất nhiều so với trước đây. Từ năm 2013 đến tháng 6/2016, thành phố có tốc độ tăng trưởng bình quân gần 11-12%.  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng thương mại – dịch vụ, du lịch (chiếm 68% GDP)…
Nổi bật trong triển khai thực hiện NQ 62, thành phố tập trung đầu tư  hạ tầng kinh tế- xã hội, nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Theo đó, thành phố đã hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 của thành phố và các phường, xã; các khu đô thị mới được đầu tư xây dựng; nâng cấp một số tuyến đường đô thị… Các hoạt động trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá… cũng đã có bước phát triển đáng ghi nhận, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. Nhờ vậy, đến thời điểm hiện nay, đối chiếu với 6 tiêu chuẩn và 49 chỉ tiêu đô thị loại II được quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng, thành phố đã đạt 39/49 chỉ tiêu quy định (tăng 7 chỉ tiêu so với năm 2012), với tổng điểm đạt 72,57/100 điểm.
Tuy nhiên, để đạt được các yêu cầu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra, nhất là mục tiêu đến năm 2020 thành phố Lạng Sơn đạt các tiêu chuẩn của đô thị loại II thuộc tỉnh thì sự quyết tâm, phấn đấu phải nhiều hơn nữa. Hiện tại, thành phố còn 10 chỉ tiêu chưa đạt điểm gồm: tổng thu ngân sách trên địa bàn, cân đối thu – chi ngân sách, tỷ lệ tăng dân số hằng năm, dân số toàn đô thị, mật độ dân số đô thị, tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý, tỷ lệ cơ sở sản xuất mới có trạm xử lý nước thải, số nhà tang lễ khu vực nội thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị và tỷ lệ tuyến phố văn minh.

Đồng chí Bùi Văn Côi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Để tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị loại II, thời gian tới, thành phố huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chí đô thị loại II. Tiếp tục xác định thương mại, dịch vụ, du lịch là khâu đột phá, trong đó phát triển thương mại, du lịch là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, công tác thu hồi nợ đọng thuế. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý đô thị. Tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh để triển khai thực hiện đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn theo quy hoạch đã được phê duyệt…
Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tin rằng Đảng bộ thành phố Lạng Sơn sẽ đạt được nhiều kết quả trong xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu đưa thành phố cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020.

Bài, ảnh: Hồ Xuân Hương