Thứ sáu,  03/02/2023

Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác mặt trận

LSO - Ngày 22/8/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác mặt trận. Tham dự có đại biểu thuộc điểm cầu 10 huyện trong tỉnh. Đồng chí Nông Thị Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị

Trong vòng 1 ngày, các đại biểu được học tập và thảo luận xung quanh 4 chuyên đề: chương trình hành động của MTTQ tỉnh Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; triển khai các nội dung, nhiệm vụ công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2016; triển khai hướng dẫn của MTTQ tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, đánh giá Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư.

Thông qua hội nghị, các cán bộ làm công tác mặt trận trên địa bàn được trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin ảnh: Hoàng Huấn