Thứ tư,  08/02/2023

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Trong chuyến công tác tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã làm việc với cơ quan văn phòng Ban Chỉ đạo vào chiều 22/8.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên chuyên trách, tập thể cán bộ, nhân viên của Ban.

Sau khi nghe đồng chí Sơn Minh Thắng báo cáo về tình hình hoạt động của các vụ, đơn vị thuộc Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo Vương Đình Huệ đề nghị các cán bộ, nhân viên cần quán triệt tinh thần Quyết định số 96/QĐ-TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trong phối hợp công tác với các ban Đảng, Chính phủ.

Ban chỉ đạo cần rà soát các văn bản liên quan để phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo Ban gồm các đồng chí Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực, Phó Trưởng Ban và các Ủy viên chuyên trách; cập nhật các quy định mới về tổ chức để hoàn thiện quy chế làm việc của Ban, văn phòng, các vụ để tất cả các thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy chế này, không có ngoại lệ.

Trưởng Ban Chỉ đạo Vương Đình Huệ cũng cho rằng Đảng ủy Ban Chỉ đạo cần kiện toàn các tổ chức chính trị như công đoàn, đoàn thanh niên, phối hợp chặt chẽ với đảng ủy cấp trên là Đảng ủy khối cơ quan Trung ương trong công tác Đảng.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị chu đáo kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, sẽ tổ chức vào năm 2017.

Theo baochinhphu.vn