Thứ năm,  29/02/2024

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc tại Tuyên Quang

Ngày 27-6, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị làm việc tại Tuyên Quang

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư phát biểu tại buổi làm việc.

 

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư, Phó Trưởng đoàn đã công bố Quyết định số: 1153-QĐNS/TW ngày 1-4-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả”, đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những ưu điểm của tỉnh Tuyên Quang trong công tác xây dựng Đảng, đã có nhiều sáng tạo trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn liền với công tác đào tạo cán bộ. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tập trung bám sát đề cương hướng dẫn, chuẩn bị tài liệu liên quan và phối hợp tốt trong quá trình kiểm tra để rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra; Đồng thời quán triệt tới Ban Thường vụ và các tổ chức đảng được kiểm tra cần thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch; chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại để chỉ đạo địa phương trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư đạt hiệu quả cao.

Theo Nhandan