Thứ tư,  08/02/2023

Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị

LSO - Ngày 23/8/2016, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Tỉnh ủy Lạng Sơn và Học viện Chính trị Khu vực I, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh Lạng Sơn. Dự lễ bế giảng có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiến sĩ Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

Lãnh đạo Học viện Chính trị Khu vực I trao giấy khen cho các học viên có thành tích tốt trong học tập

Năm 2014, Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực I tổ chức lớp học cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2014 – 2016 tại tỉnh. Lớp học được duy trì với 89 học viên. Qua 2 năm học tập, các học viên được trang bị và tiếp thu một cách có hệ thống 20 học phần quan trọng về lý luận chính trị, như: Nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; những kiến thức cơ bản về một số ngành khoa học xã hội và nhân văn… Kết quả học tập, 100% học viên tốt nghiệp, có 33 học viên đạt loại giỏi và 56 học viên đạt loại khá.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau khi kết thúc khóa học, các học viên trở về cơ quan, đơn vị công tác cần tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng hoạt động thực tiễn; vận dụng những kiến thức đã được học tập áp dụng vào giải quyết công việc ở ngành, địa bàn, đoen vị một cách hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ; chọn cử cán bộ trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng nguồn cán bộ của tỉnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Học viện Chính trị Khu vực I đã trao giấy khen cho 5 học viên có thành tích tốt trong học tập và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Tin ảnh: Đình Quang