Thứ năm,  02/02/2023

Đảng bộ xã Vũ Sơn: Học tập và làm theo Bác từ mỗi cá nhân, tập thể

LSO - Đầu năm 2016, Đảng bộ xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn là một trong số ít tập thể được Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị Trung ương tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đó là tín hiệu vui thể hiện ghi nhận của cấp trên với những nỗ lực của cán bộ, đảng viên, người dân xã Vũ Sơn thời gian qua.
Cán bộ, đảng viên xã Vũ Sơn và thôn Nà Rộng kiểm tra chất lượng, hiệu quả đường bê tông nội đồng

Chi bộ thôn Nà Rộng là điển hình trong thực hiện “Học tập và làm theo lời Bác” của Đảng bộ xã Vũ Sơn với 34 đảng viên và gần như mỗi hộ đều có 1 đảng viên. Dẫn chúng tôi tham quan con đường bê tông nội đồng thênh thang dài hàng ki – lô – mét ở thôn Nà Rộng theo chuẩn nông thôn mới, anh Lương Phú Ngự, Bí thư Chi bộ thôn vui mừng cho biết: Đó là kết quả chung sức, đồng lòng của đảng viên và nhân dân từ việc học tập Bác, nêu cao tinh thần tập thể và trách nhiệm với công việc chung. Để làm được điều này, chúng tôi chú trọng tuyên truyền, nêu gương tốt để mọi người làm theo trong các cuộc sinh hoạt chi bộ…

Ở Đảng bộ xã Vũ Sơn, không chỉ tập thể tích cực mà mỗi đảng viên cũng ý thức học tập và làm theo lời Bác. Ông Hoàng Văn Vạn, đảng viên Chi bộ thôn Nà Rộng cho biết: “Khi còn công tác, tôi đã nghiên cứu nhiều tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tôi tâm đắc việc tự rèn luyện bản thân và nêu gương nên trong suốt 30 năm là đảng viên, tôi nguyện làm theo lời dạy của Người”. Thực tế, ông Vạn đã chủ động hiến 65 m2 đất để làm đường lên nhà văn hóa thôn; vận động thêm 6 hộ trong thôn làm theo. Ông còn tích cực vận động hàng chục hộ ở thôn Nà Danh hiến trên 300 m2 đất làm đường nội đồng góp phần xây dựng nông thôn mới.

Không riêng Chi bộ thôn Nà Rộng mà việc học tập, làm theo lời Bác đã lan tỏa trong toanàn xã. Từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ xã Vũ Sơn đã khen thưởng 4 lượt chi bộ và 97 lượt đảng viên tiêu biểu như: Chi bộ Trường Tiểu học xã; Chi bộ thôn Nà Qué; ông Bùi Đức Tiền, Bí thư Chi bộ thôn Phúc Tiến… Nhiều tập thể, cá nhân đã vận động người dân hiến đất mở trên 4.000 m2 đường nội đồng, trên 1.600 m2 đất xây trường mầm non, làm trên 75 m đường giao thông lên thao trường quân sự xã. Từ việc nâng cao nhận thức,  nhiều quần chúng không cam chịu đói nghèo vươn lên phát triển kinh tế như: ông Nông Văn Đốm, thôn Nà Qué với mô hình tổng hợp, thu nhập khoảng 350 triệu đồng/năm và tạo việc làm cho 6 lao động; mô hình sản xuất nông nghiệp của ông Dương Công Thầm ở thôn Nà Qué đem lại thu nhập trên 240 triệu đồng /năm… Qua đó, góp phần giúp xã Vũ Sơn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,6%, hộ cận nghèo còn 16,6%; thu nhập của người dân đạt trên 20,9 triệu đồng/người/năm. Đảng bộ không có đảng viên nghèo.
     Để có được kết quả đó, Đảng bộ xã đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong học tập và làm theo lời Bác. Hiện nay, Đảng bộ xã có 13 chi bộ, 245 đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng chương trình hành động, ra nghị quyết chuyên đề phù hợp với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của từng năm. Trong đó, Đảng bộ chú trọng tuyên truyền, quán triệt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; 100% chi bộ trực thuộc đã cam kết thực hiện nghiêm túc chuyên đề và đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt định kỳ, 100% đảng viên đăng ký nội dung rèn luyện và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo. Các đồng chí bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều được quán triệt nêu cao trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong đời sống và công tác theo đạo đức, tác phong của Người. Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm tuyên dương, nhân rộng điển hình thực hiện tốt chuyên đề theo năm với phương châm đúng người, thực chất. Đảng ủy xã coi trọng đổi mới công tác lãnh đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát theo hướng đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ…

Ông Nông Xuân Tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Sơn cho biết: Chuyển biến rõ nét nhất trong Đảng bộ là mỗi đảng viên đều nêu cao ý thức học tập và làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên cải thiện tác phong làm việc; quần chúng dần từ bỏ trông chờ ỷ lại vào Nhà nước mà tập trung phát triển kinh tế… Do đó, từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ luôn đạt và vượt các chỉ tiêu mà cấp trên giao, 5 năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và được nhiều cấp khen thưởng.

Bà, ảnhi: Hoài An