Thứ tư,  08/02/2023
Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU:

Bám vào dân để xây dựng Đảng

LSO - Ngày 31/8/2016, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 16/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên giai đoạn 2011 – 2015. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Qua 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến, tiến bộ. Nhận thức về vị trí, vai trò lãnh đạo của TCCSĐ và cán bộ, đảng viên được nâng cao. Chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trình độ năng lực, tính tiền phong gương mẫu, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên.

Đến cuối nhiệm kỳ, số TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh chiếm 60%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85,94% (mục tiêu là 75% trở lên); tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90,40% (mục tiêu là 65% trở lên); tỷ lệ các tổ chức Mặt trật Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh đạt 76,90% (mục tiêu là 75% trở lên).

Tại hội nghị đã có 8 tham luận, nêu lên những cách làm hiệu quả, những mặt còn tồn tại và phương hướng, giải pháp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với sự lãnh của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đổi mới sinh hoạt, phương thức lãnh đạo của TCCSĐ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, bám vào dân để xây dựng Đảng, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Tin ảnh: Nông Đình Quang