Thứ hai,  30/01/2023

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức kỷ niệm Quốc khánh

Tối 1/9, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi chủ trì buổi lễ, với sự góp mặt của toàn thể cán bộ nhân viên Sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, cùng đông đảo bà con Việt kiều, doanh nghiệp, lưu học sinh Việt Nam đang học tập và công tác tại Bắc Kinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã ôn lại hoàn cảnh ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử vào ngày 2/9/1945. Đây sẽ mãi là mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên của độc lập, tự do, hạnh phúc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh trong suốt 71 năm qua, nhân dân Việt Nam đã không tiếc công sức, tính mạng và tài sản để thực hiện các mục tiêu của Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Ngày Quốc khánh 2/9: độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 

Đây chính là động lực để nhân dân ta đi qua cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến tranh bảo vệ biên giới và tiến hành sự nghiệp Đổi mới mở cửa, hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế. 

Từ một nước thuộc địa nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình, tình hình chính trị, xã hội ổn định, có quan hệ ngoại giao với gần hết các nước thành viên Liên hợp quốc (187/193), quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với tất cả các nước lớn, với cả 5 năm nước Ủy viên thường trực Liên hợp quốc.

Về quan hệ đối ngoại, Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam nhất quán, kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá trong quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của tất cả các nước trên cơ sở hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. 

Đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết Trung Quốc là nước láng giềng quan trọng, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với nhân dân Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Trung Quốc. 

Là nước láng giềng của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Trung Quốc có không ít cơ hội nhưng cũng gặp nhiều thách thức. Quán triệt tinh thần của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng với mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp tục phấn đấu làm tốt vai trò của ngoại giao trong thời bình; vừa kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, vừa phải hết sức giữ vững môi trường hòa bình và hợp tác để phát triển; giữ vững nguyên tắc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình; kiên trì phấn đấu nhằm đạt được một giải pháp cơ bản, lâu dài trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Với những đóng góp tích cực và quan trọng góp phần vào việc duy trì và củng cố môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vừa qua tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã vinh dự được nhận Cờ thi đua Chính phủ./.

Theo VietnamPlus