Thứ tư,  08/02/2023

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Lộc Bình

LSO- Ngày 7/9/2016, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Lộc Bình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2016.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong 8 tháng đầu năm, Huyện ủy Lộc Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố. Huyện đã chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thu ngân sách trên địa bàn được trên 21 tỷ đồng, đạt 121,63% so với dự toán tỉnh giao; thu phí theo Quyết định 26 được trên 45,7 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn kịp thời, quốc phòng – an ninh đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đã thảo luận, làm rõ thêm những kiến nghị, đề xuất của huyện; đồng thời gợi mở phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự cố gắng của Huyện ủy Lộc Bình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; đặc biệt tổ chức thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm huyện đăng ký với tỉnh đạt kết quả nhất định. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Huyện ủy Lộc Bình tiếp tục làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch tổ chức cán bộ; quan tâm động viên, chia sẻ kịp thời với cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát; chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất nông – lâm nghiệp; quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai; thực hiện hiệu quả công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn…

NÔNG ĐÌNH QUANG