Thứ hai,  04/12/2023

Gần 100 đại biểu dự tập huấn thông tin đối ngoại

LSO-Sáng nay (9/11), tại thành phố Lạng Sơn, Vụ Thông tin báo chí Bộ Ngoại giao phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại cho gần 100 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông  tin đối ngoại tỉnh, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đối ngoại các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; người phát ngôn và cán bộ phụ trách ngoại vụ các huyện, thành phố, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn...
Ông Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thuyết trình tại buổi tập huấn

Tại hội nghị, học viên được nghe ông Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình thế giới, khu vực và biển đảo. Trong đó nhấn mạnh tình hình kinh tế thế giới với các xu thế: liên kết, tăng trưởng bền vững và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tình hình chính trị thế giới với xu thế chủ đạo là hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển; tình hình Biển Đông và phán quyết của Toà trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông.

Cũng trong chương trình tập huấn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao còn thông tin tới các học viên chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; một số thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong thời gian gần đây.

Hội nghị trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ phụ trách công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

BẢO VY