Thứ sáu,  01/12/2023
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn:

86 năm xây dựng và phát triển

LSO-Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo; từ Hội phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đến nay là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã trải qua lịch sử 86 năm (18/11/1930-18/11/2016) xây dựng và không ngừng phát triển cùng với những chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam. 

Đồng chí Nông Thị Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận – Ảnh: HOÀNG HUẤN

Ở tỉnh ta, cùng với sự ra đời và phát triển của phong trào cách mạng, tổ chức Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam của tỉnh được hình thành, từng bước phát triển lớn mạnh về tổ chức, quy mô và phương thức hoạt động. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận phát động và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng tới tất cả địa bàn, khu dân cư và các tầng lớp nhân dân, qua đó tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư“ nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“ với 5 nội dung đã được đẩy mạnh triển khai ở cơ sở, cộng đồng dân cư. Phong trào Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc được chú trọng. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các sinh hoạt văn hóa ngày càng phong phú đa dạng. Phong trào khuyến học, khuyến tài, các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục thể thao, dân số, kế hoạch hóa gia đình… thường xuyên được quan tâm và có những tiến bộ đáng kể. Chương trình “toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh; nhiều khu dân cư đã thực hiện tốt khu dân cư không phát sinh tội phạm, không phát sinh tệ nạn ma tuý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Mặt trận các cấp đã tích cực động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Tích cực ủng hộ xây dựng các loại quỹ, trong đó, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo“ ngày càng phát triển sâu rộng, thu được nhiều kết quả thiết thực giúp cho nhiều hộ thoát nghèo, có nhà ở, góp phần cùng Nhà nước thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.   

Các đại biểu hưởng ứng phong trào “ủng hộ xây dựng trường, lớp học mầm non trên địa bàn tỉnh” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát động – Ảnh: HOÀNG ĐINH HƯƠNG

Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021; MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tham gia tổ chức tốt quy trình các bước của cuộc bầu cử, nhất là trong ngày bầu cử đã góp phần tích cực vào thành công của cuộc bầu cử, đảm bảo đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ sâu rộng của cử tri và nhân dân.

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát theo chuyên đề như: rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; xây dựng nông thôn mới… Tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát cán bộ, đảng viên theo tinh thần, chủ trương, giải pháp của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức tốt các hội nghị phản biện xã hội đối với một số dự thảo Nghị quyết, đề án, dự án lớn của tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh. Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở các khu dân cư hằng năm (vào dịp ngày 18 tháng 11) với nhiều nội dung, hình thức phong phú, nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp về dự ngày hội, làm cho mối quan hệ giữa cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo sống ở khu dân cư với nhân dân ngày càng gần gũi hơn.

Với những thành tích đã đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của tỉnh, giai đoạn 2010-2015.

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp cần tăng cường củng cố và tập trung hướng mạnh về cơ sở để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đoàn kết dân tộc trong điều kiện mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, xây dựng Lạng Sơn giàu mạnh, văn minh.

NÔNG THỊ LÂM