Thứ bảy,  09/12/2023
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11:

Thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng

LSO-Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2016 (kỳ 2). Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã nghe nội dung Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; thảo luận các nội dung xoay quanh định hướng, mục tiêu, dự kiến nhu cầu các nguồn vốn đầu tư công, khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn…Đối với nội dung này, bên cạnh nhất trí với 6 giải pháp thực hiện được nêu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với ngành liên quan rà soát, thống nhất số liệu cũng như tổng hợp thêm số dự án các nhóm, dự án khởi công mới, dự án chuẩn bị đầu tư; đối với phần dự nguồn cần phù hợp để chủ động phân bố nguồn lực.

Cũng tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 4 huyện (Văn Lãng, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan) và thành phố Lạng Sơn đề nghị điều chỉnh bổ sung bảng giá đất. Trong đó, thành phố Lạng Sơn điều chỉnh giá đất 1 đoạn đường trên địa bàn phường Đông Kinh và bổ sung giá đất 1 đoạn đường, điều chỉnh giá đất của 6 đoạn đường, tuyến phố tại các khu đô thị, tái định cư; 4 huyện còn lại điều chỉnh, xây mới giá đất ở một số đoạn đường. Kết luận nội dung này, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng cơ bản thống nhất các nội dung trong tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn bổ sung, trình các tuyến đường mới để hoàn thiện dự thảo.

Đối với 2 nội dung do Sở Nội vụ trình về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; dự thảo về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo cần rà soát, làm rõ một số nội dung trong dự thảo. Đồng thời xác định những nội dung trọng tâm, sắp xếp bố cục phù hợp. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Sở Nội vụ tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp

Phiên họp cũng đã thảo luận và thông qua một số nội dung dự thảo tờ trình quan trọng khác như: danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2017; danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2017; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

Đối với các nội dung khác do Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và Ban Dân tộc trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành trực tiếp đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo.

ĐÌNH QUYẾT