Thứ năm,  22/02/2024

[Infographics] Vấn đề đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đoàn kết là tư tưởng chiến lược cách mạng lâu dài, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

[Infographics] Van de doan ket trong Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 1

Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đầu tiên trong bản Di chúc là vấn đề xây dựng Đảng, đặc biệt là đoàn kết trong Đảng. Bác đã chỉ rõ vai trò to lớn của sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng./.

Theo vietnamplus.vn