Thứ ba,  05/12/2023
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4/2017

Thảo luận một số nội dung quan trọng

LSO-Hôm nay (25/4), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2017. Phiên họp tập trung bàn, thảo luận trọng tâm về nội dung thực hiện kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và những tháng tiếp theo của năm 2017.
Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu tại kỳ họp

Theo báo cáo, trong tháng 4/2017, tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn do thiếu nước sản xuất; thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm so với cùng kỳ, ước thu ngân sách trong tháng 4 là trên 386 tỷ đồng, ước thực hiện trong 4 tháng đầu năm là trên 1.500 tỷ đồng, đạt 20,3% dự toán, giảm 29,1% so với cùng kỳ năm 2016. Cùng đó, trong tháng 4 vẫn còn nhiều doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án chậm so với tiến độ thực hiện; ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở một số nơi; tai nạn giao thông diễn biến phức tạp…

Kết luận nội dung này, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian tới cần tiếp tục quan tâm ưu tiên nguồn vốn đầu tư đối với các xã phấn đấu về đích và các xã đạt dưới 5 tiêu chí, chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế chính sách, hỗ trợ đầu tư của nhà nước trong thực hiện chương trình nông thôn mới, cần quan tâm chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp, nhất là về phòng chống hạn hán, thiên tai. Cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung vào các giải pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác thu ngân sách, nhất là thu thuế xuất nhập khẩu. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị: Trong tháng 5/2017, cần lựa chọn, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể để thực hiện như: đẩy mạnh rà soát quỹ đất công; công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia; công tác chuẩn bị hướng tới lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh- liệt sĩ; chuẩn bị các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh cho kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới…

Tại kỳ họp, Sở Công thương đã trình dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Lý Vinh Quang kết luận: Sở cần chỉnh sửa lại dự thảo báo cáo cho cụ thể, ngắn gọn; làm rõ hơn về công tác quản lý nhà nước trong phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Cùng với đó là tập trung đề xuất các giải pháp mới trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch để đáp ứng theo tình hình mới.

Về tờ trình dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định 02/2014-UBND ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh), sau khi nghe Sở Giao thông – Vận tải và các ngành liên quan trình bày lý do và những nội dung cần thay thế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Dự thảo vẫn còn một số điểm chưa hợp lý, do vậy, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành để chỉnh sửa. Cụ thể như cần quy định cụ thể từng điểm cho phép đỗ xe; làm rõ hơn thẩm quyền của các cấp trong việc cấp phép trông giữ xe tại các điểm này; quy định rõ các loại giấy phép cần thiết phải có khi đăng ký trông giữ xe…

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020; đồng chí Lý Vinh Quang nhấn mạnh: cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số mục trong dự thảo để phù hợp với thực tế; các sở, ngành nghiên cứu kỹ dự thảo, sau đó đóng góp ý kiến bằng văn bản cho cơ quan soạn thảo.

TRÍ DŨNG