Thứ tư,  29/03/2023

Công bố sáu Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 22-10, thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản số 3125/TTKQH-TT về việc công bố sáu Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Công bố sáu Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, sáu Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm:

1. Nghị quyết số 780/NQ-UBTVQH14 ngày 8-10-2019 về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang.

2. Nghị quyết số 781/NQ-UBTVQH14 ngày 8-10-2019 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Bùi Văn Cường.

3. Nghị quyết số 782/NQ-UBTVQH14 ngày 9-10-2019 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Nghị quyết số 783/NQ-UBTVQH14 ngày 9-10-2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Nghị quyết số 784/NQ-UBTVQH14 ngày 11-10-2019 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

6. Nghị quyết số 790/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 17-10-2019 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019.

Tải sáu Nghị quyết tại các đường link dưới đây:

Theo Nhandan