Thứ tư,  29/03/2023

Thông cáo số 2 kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

Ngày 22-10-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Thông cáo số 2 kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

 

– Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Tài chính Ðinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Ðức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. Trong quá trình thảo luận đã có 10 ý kiến phát biểu, trong đó đa số đại biểu nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi khi đưa luật vào áp dụng trong cuộc sống, các đại biểu Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về những nội dung sau: Về tính công khai, minh bạch; điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng; chào bán trái phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng; vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; mô hình và tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; tổ chức hoạt động và chức năng đăng ký giao dịch của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam…

Sau thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ðinh Tiến Dũng thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiêm túc tiếp thu và giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội; đồng thời chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung sau:

– Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020;

– Ðề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn;

– Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước;

– Việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; Việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

Thứ tư, ngày 23-10-2019, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Theo Nhandan