Thứ hai,  05/06/2023

Chỉ số cải cách hành chính: NHNN và Đà Nẵng đứng đầu cả nước

Chiều ngày 30/5, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC các bộ, ngành, địa phương (PAR INDEX 2016).
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số PAR INDEX 2016. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo Bộ Nội vụ, trên cơ sở tổng hợp kết quả và điểm điều tra xã hội học, Bộ đã phân tích, xây dựng báo cáo và thông qua Hội đồng thẩm định.

Trên cơ sở thống nhất, đề xuất của Hội đồng thẩm định, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1868/QĐ-BNV ngày 26/5/2017 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80% gồm 9 bộ là NHNN, Bộ Tài chính, Bộ KH&CN, Bộ GTVT, Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao và Bộ KH&ĐT.

Nhóm thứ 2 đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 10 bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng, Bộ GD&ĐT, Bộ TN&MT, Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Bộ LĐTB&XH.

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 80,94%. Không có bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 70%. Có 8 bộ có Chỉ số CCHC năm 2016 trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 bộ.

NHNN đạt Chỉ số CCHC năm 2016 cao nhất với kết quả là 92,68%, Bộ LĐTB&XH có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất với giá trị 71,91%. Khoảng cách giữa bộ đạt chỉ số cao nhất và thấp nhất là 20,77%.

Về Chỉ số CCHC năm 2016 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì Đà Nẵng đứng đầu với 90,32%, thấp nhất là tỉnh Hậu Giang với 62,55%.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, Chỉ số CCHC năm 2016 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 74,64%. Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và cũng là địa phương duy nhất có kết quả Chỉ số nhóm A.

Theo Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm, kịp thời gửi kết quả về Bộ. Công tác điều tra xã hội học để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau về kết quả CCHC của các bộ, ngành, địa phương phục vụ cho tính toán Chỉ số CCHC được tổ chức chặt chẽ, hệ thống.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, địa phương chưa thực sự quan tâm đến triển khai các nội dung CCHC. Do vậy, chưa quan tâm chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh, cải thiện những điểm còn hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong Chỉ số CCHC hằng năm.

Theo baochinhphu