Thứ sáu,  02/06/2023

Tham khảo chính trị Việt Nam-Lào lần thứ hai

Thực hiện Thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào, ngày 31/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Khamphau Onthavan đã đồng chủ trì cuộc họp Tham khảo chính trị lần thứ hai giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào.

Tại cuộc họp, hai bên bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào trong thời gian qua không ngừng được phát triển đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thực chất. Năm 2017, hai nước tiếp tục trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao và các cấp, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Lào cũng như hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, giáo dục, đào tạo… tiếp tục được đẩy mạnh. 

Hai bên đi sâu trao đổi những vấn đề còn khó khăn và nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm tiếp tục tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào trong thời gian tới, nhất là việc triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước; tổ chức thành công Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017, đổi mới phương thức tuyên truyền và giáo dục để các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ của hai nước thực sự hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai bên đã kiểm điểm việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2014-2020; nhất trí đánh giá hai Bộ Ngoại giao đã thực hiện vai trò cơ quan đầu mối, tham mưu cho lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần tích cực cùng các bộ, ban ngành và địa phương hai nước thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thực chất trên mọi lĩnh vực, phối hợp nhịp nhàng trên các diễn đàn khu vực, quốc tế, góp phần không ngừng nâng cao vị thế mỗi nước tại khu vực và trên thế giới. 

Thứ trưởng Ngoại giao Lào bày tỏ cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã triển khai công tác đào tạo cán bộ ngoại giao Lào tại Học viện Ngoại giao, kể cả cấp thạc sĩ, tiến sĩ và phiên dịch. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Bộ Ngoại giao, tiếp tục phục vụ tốt các chuyến thăm cấp cao của hai nước, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao; Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2014-2020, chuẩn bị tổ chức cuộc họp tham vấn thường niên lần thứ 4 giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao vào cuối năm 2017 tại Hà Nội.

Ngay sau cuộc họp, hai bên đã tổ chức Tọa đàm bàn tròn trao đổi về chính sách đối ngoại của mỗi nước và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm với sự tham dự đông đảo của các cơ quan đối ngoại của phía Lào. Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những diễn biến gần đây ở khu vực và trên thế giới; nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, cùng phối hợp với các nước ASEAN khác duy trì vai trò và lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực.

Cuộc họp Tham khảo chính trị lần thứ hai giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào đã diễn ra trong bầu không khí chân thành, thẳng thắn và thành công, trở thành một trong các cơ chế hợp tác thiết thực nhằm đưa quan hệ hai nước và hợp tác hai Bộ Ngoại giao phát triển hiệu quả trong thời gian tới. Hai bên thống nhất sẽ tổ chức cuộc họp Tham khảo chính trị lần thứ ba giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Việt Nam vào năm 2018.

Theo baochinhphu