Thứ tư,  07/06/2023
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Xem xét kết luận kiểm tra, giám sát Huyện ủy Bắc Sơn

LSO-Sáng nay (1/6), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp lần thứ 11 nhằm xem xét kết luận của Đoàn kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Sơn trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Lý Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (người đứng) phát biểu kết luận tại kỳ họp

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại Huyện ủy Bắc Sơn, với mốc thời gian từ năm 2015 đến hết quý I/2017. Qua kiểm tra cho thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế làm việc, quy chế phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phân công nhiệm vụ các đồng chí cấp ủy viên phụ trách theo dõi địa bàn. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra từng bước được nâng lên; nội dung kiểm tra bám sát nhiệm vụ chính trị, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát có hiệu quả. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; giữ gìn nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Qua thảo luận, kỳ họp cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Sơn cần tăng cường nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng Điều lệ Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng; thông báo, kết luận các cuộc kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo tính khách quan, minh bạch và đúng quy định của Đảng; tích cực chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp dưới khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau các cuộc kiểm tra, giám sát; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn tổ chức đảng, đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo đúng quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kỳ họp cũng đã xem xét, tiến hành bỏ phiếu thi hành kỷ luật Đảng đối với 1 trường hợp đảng viên vi phạm với hình thức cảnh cáo.

PHÙNG KHIÊM